Select Page

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

UDELEŽENCEV TEČAJA »OBVLADUJ STRES S ČUJEČNOSTJO«

 

V skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstu podatkov (GDPR) vam posredujem informacije v zvezi z zbirko podatkov, pridobljenih na podlagi vprašalnikov, ki jih izpolnijo udeleženci ob začetku in zaključku tečaja »Obvladuj stres s čuječnostjo«. Vprašalnika vsebujeta naslednje osebne podatke udeležencev tečaja:  ime in priimek, datum rojstva, zakonski stan, število otrok, zdravstvene težave, travmatske življenjske izkušnje, zdravila, ki jih trenutno jemlje, morebitno obiskovanje psihoterapije.

Upravljavka zbirke osebnih podatkov je izvajalka tečaja, Anja Humljan s.p., Trnovska ulica 4, 1000 Ljubljana, tel.:  041 429 490, e-pošta:  anja@theurbanyoga.com

Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so navedeni v prvem odstavku tega obvestila, se zbirajo in obdelujejo za namene treninga »Obvladuj stres s čuječnostjo«, ki vsebuje vaje v zvezi s pozornostjo, meditacijske tehnike in nežne raztezalne (joga) vaje.  Zbrani podatki omogočajo izvajalki treninga ustrezno izvedbo vaj, uresničitev namena tečaja in izpopolnjevanje le-tega.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev na osnovi podpisa  tečajnika/ce na prijavnem in zaključnem vprašalniku za tečaj, v skladu z določbo točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam, bodisi znotraj Slovenije ali v tretjih državah.

Osebni podatki se hranijo za obdobje trajanja tečaja ter dodatno tri mesece po zaključku tečaja. V tem času izvajalka tečaja podatke, pridobljene iz omenjenih vprašalnikov, anonimizira, da jih lahko uporablja za lastno izobraževanje in razvijanje treninga. Po tem obdobju osebne podatke izbriše iz papirnih dokumentov in elektronskih medijev.

 

Glede na določbo 23. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov imajo udeleženci/ke  tečaja pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ter imajo pravico do ugovora obdelavi. Tovrstne zahtevke pošljejo na elektronski naslov izvajalke tečaja:  anja@theurbanyoga.com. Udeleženci/ke tečaja lahko privolitev kadar koli prekličjo, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Datum:  1.7.2021

Anja Humljan s.p.

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://returntosenses.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.